ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡಿಸು

 1. ಬೇರ್ಪಡಿಸು
  ಈ ಗುಲಾಬಿಯ ದಳಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಡು, ಗಂಟುಬಿಡಿಸು; ಸಿಕ್ಕು ಬಿಡಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡಿಸು

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡಿಸು

 1. ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು ; ಬಿಡುಗಡೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡಿಸು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡಿಸು

 1. ನಿಮ್ಮ ತೊಡಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇವೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡಿಸು

 1. ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಿದ್ದ ತೊಡಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡಿಸು

 1. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಕಿದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡಿಸು

 1. ಮೊಲೆ ಬಿಡಿಸು ; ಚಟ ಬಿಡಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಡಿಸು

 1. ಕಳಚು,ಸಡಿಲಿಸು
 2. ನಿವಾರಿಸು,ಹೋಗಲಾಡಿಸು
 3. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು,ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸು
 4. ಅಗಲಿಸು,ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸು
 5. ಕಿತ್ತುಹಾಕು
 6. ತೆಗೆದು ಹಾಕು,ವಜಾಮಾಡು
 7. ಕಡಿ,ಕತ್ತರಿಸು
 8. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸು
 9. ಹಾಸುಗೆ, ಚಾಪೆ ಮೊ.ವನ್ನು ಹರಡು
 10. ಚಿತ್ರ, ರಂಗೋಲಿ ಬರೆ,ರೇಖಿಸು
 11. ಕೊರೆ,ಕೆತ್ತು
 12. ಅತಿಥಿಗಳು ತಂಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡು
 13. ಇರಿಸು,ನೆಲೆಗೊಳಿಸು
 14. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು
 15. ಕೊಡು,ನೀಡು
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬಿಡಿಸು&oldid=532172" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ