ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಡು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಡು

 1. _________________
  ಒದವಿಕೊಡು; ಕೊಡುಗೆ; ಕೊಡುಗಯ್; ಕೊಡಮಾಡು
  _________________
  _________________
  _________________
  _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಡು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಡು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಡು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಡು

 1. ಮನೆ ಯನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಾನಂತೆ; ಕೊಡುಗೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಡು

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಡು

 1. ಹತೋಟಿ ಕೊಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊಡು

 1. ಕೋಡು, ಕೊಡುವಿಕೆ, ಕೊಡುಹ

ನುಡಿಮಾರ್ಪು

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕೊಡು&oldid=654272" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ