ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳಚು

 1. ಬೇರ್ಪಡಿಸು, ಬಿಡಿಸು
  ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಕೊಂಡಿಯೊಂದು ಕಳಚಿ ಬಿತ್ತು
  ಗುದ್ದಲಿಯ ಹಿಡಿ ಕಳಚಿಹೋಗಿದೆ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳಚು

 1. ಕೀಲು ಕಳಚಿತು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳಚು

 1. ಹಿಡಿಯನ್ನು ಕಳಚುವುದು ಹೇಗೆ ?
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳಚು

 1. ಹುಡುಗರು ಹೂವನ್ನೆಲ್ಲ ತರಿದು ತಂದಿದ್ದಾರೆ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳಚು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳಚು

 1. ಕೞಿಲ್ಚು,ಕಳಲಿಚು,ಕಳಲ್ಚು,ಕೞಚು
 2. ಬೇರ್ಪಡಿಸು,ಬೇರೆಮಾಡು,ಭೇದಿಸು
 3. ತೆಗೆ,ಬಿಚ್ಚು,ಕಳೆ
 4. ಪರಿಹರಿಸು,ಹೊಡೆದಟ್ಟು,ತೊಲಗಿಸು
 5. ಉದುರಿಸು,ಹನಿಸು,ಬೀಳಿಸು
 6. ಸಡಿಲಿಸು,ತೆಗೆಯಿಸು
 7. ಕೀಳು,ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಳಚು&oldid=532648" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ