ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ಒಡೆ,ಸೀಳು,ಕಡಿ
 2. ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆ,ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡು
 3. ಚಕ್ಕೆಯೆತ್ತು,ಸಿಗುರೆಬ್ಬಿಸು
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ತು೦ಡು,ಚೂರು, ಕಡಿತ, ಕಡ, ಕಡತ, ಕಡುಕು
  ಕಾಯಿಕಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ಉಪ್ಪು, ಕಾರ, ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿರುವ ಮೊಸರು.

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English: [[]], en:

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. _________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ಕಡಿಯಕ್ಕಿ, ಕಡಿನುಚ್ಚು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ಇಲಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಡಿದು ತೂತುಮಾಡಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ಆತನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ಮರ ಕಡಿದು ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ಕಡಿವ ಕಟ್ಟಿರುವೆಗಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ಕಟ್ಟು, ಕಟ್ಟ, ಕಡದು, ಕಡಿದು

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಡಿ&oldid=654092" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ