ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ಒಡೆ,ಸೀಳು,ಕಡಿ
 2. ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆ,ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡು
 3. ಚಕ್ಕೆಯೆತ್ತು,ಸಿಗುರೆಬ್ಬಿಸು
  _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ತು೦ಡು,ಚೂರು, ಕಡಿತ, ಕಡ, ಕಡತ, ಕಡುಕು
  ಕಾಯಿಕಡಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ಉಪ್ಪು, ಕಾರ, ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿರುವ ಮೊಸರು.

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English: [[]], en:

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. _________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ಕಡಿಯಕ್ಕಿ, ಕಡಿನುಚ್ಚು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ಇಲಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಡಿದು ತೂತುಮಾಡಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ಆತನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ಮರ ಕಡಿದು ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ಕಡಿವ ಕಟ್ಟಿರುವೆಗಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. ಕಟ್ಟು, ಕಟ್ಟ, ಕಡದು, ಕಡಿದು

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿ

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಡಿ&oldid=654092" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ