ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆತ್ತಿದುವು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ಹಲಿಗೆಯ ಅಂಚನ್ನು ಯಾರೋ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಕೆತ್ತನೆ-ಕೆತ್ತುನೆ ಕೆಲಸ; ಕೆತ್ತಿಗೆ-ಕೆತ್ತಿಗೆ ಸರಪಳಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ಬಡಗಿ ಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾನೆ; ಕೆತ್ತಿಗೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ಹರಳು ಕೆತ್ತಿದ ಉಂಗುರ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ಬಡಗಿ ನೇಗಿಲು ಕೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ಹೆಸರು ಕೆತ್ತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ಈ ಮರದ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿದವರು ಯಾರು ?

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ಕೋಲಿನ ತುದಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಚೂಪು ಮಾಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ಕೆತ್ತುವ ಕಯ್

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕೆತ್ತು&oldid=532155" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ