ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆತ್ತಿದುವು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ಹಲಿಗೆಯ ಅಂಚನ್ನು ಯಾರೋ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಕೆತ್ತನೆ-ಕೆತ್ತುನೆ ಕೆಲಸ; ಕೆತ್ತಿಗೆ-ಕೆತ್ತಿಗೆ ಸರಪಳಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ಬಡಗಿ ಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾನೆ; ಕೆತ್ತಿಗೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ಹರಳು ಕೆತ್ತಿದ ಉಂಗುರ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ಬಡಗಿ ನೇಗಿಲು ಕೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ಹೆಸರು ಕೆತ್ತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ಈ ಮರದ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿದವರು ಯಾರು ?

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ಕೋಲಿನ ತುದಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಚೂಪು ಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. ಕೆತ್ತುವ ಕಯ್

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆತ್ತು

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕೆತ್ತು&oldid=532155" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ