ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. (ದೇಹವನ್ನು)ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡು
  __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. ಯ್ನೀಡು , ಕಾಲು ನೀಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. ಕಾಲು ನೀಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. ನೀಡದವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಡಬಾರದು; ನೀಡಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. ಕಾಲು ನೀಡು; ನೀಡಿಕೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. ಹಣ ನೀಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. ಒಡ್ಡು,ಚಾಚು
 2. ಕೊಡು
 3. (ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು)ಅರ್ಪಿಸು,ಸಲ್ಲಿಸು
 4. ದಾನಮಾಡು
 5. ಅನುಗ್ರಹಿಸು,ದಯಪಾಲಿಸು
 6. (ಆಹಾರವನ್ನು)ಬಡಿಸು
 7. ಹಬ್ಬು,ಹರಡು
 8. ಹಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡು,ಹಬ್ಬಿಸು
 9. ದೊಡ್ಡದಾಗು,ವಿಸ್ತಾರವಾಗು
 10. ತೋರಿಸು,ಪ್ರದರ್ಶಿಸು
 11. ಚಚ್ಚು,ಬಡಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. ಉದ್ದ,ನೀಳ
 2. ದೀರ್ಘಕಾಲ,ಬಹುಕಾಲ
 3. ಹೊತ್ತು,ವೇಳೆ,ಸಮಯ
 4. ತಡ,ಸಾವಕಾಶ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. ಉದ್ದವಾದ,ದೀರ್ಘವಾದ

ಅವ್ಯಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀಡು

 1. ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ,ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ನೀಡು&oldid=532184" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ