ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸು

  1. ವಿಂಗಡಿಸು,ವಿಭಜಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ