ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಾಗು

 1. ________________
  ತಾಗುಬಾಗು
  _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಾಗು

 1. ___________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಾಗು

 1. ___________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಾಗು

 1. ಆತನ ತಲೆಗೆ ತಾಗಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಾಗು

 1. ಅವನ ಕಯ್ ತಾಗಿ ಕೊಡ ಉರುಳಿತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಾಗು

 1. ಹೊಡೆತ,ಪೆಟ್ಟು
 2. ಸಹವಾಸ,ಸಂಪರ್ಕ
 3. ದೋಷ,ಅಪರಾಧ
 4. ಅಡ್ಡಿ,ಆತಂಕ
 5. ಬಾಗುವಿಕೆ,ಮಣಿಯುವಿಕೆ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಾಗು

 1. ತಾಂಕು
 2. ಎದುರಿಸು,ಮೇಲೆ ಬೀಳು
 3. ಹೊಡೆ,ಅಪ್ಪಳಿಸು
 4. ತಡೆಹಾಕು,ತಡೆಹಿಡಿ
 5. ಮುಟ್ಟು,ಸೋಕು
 6. ಚುಚ್ಚು,ನಾಟು
 7. ಬಾಧಿಸು,ನೋಯಿಸು
 8. ಪೆಟ್ಟು ಹೊಂದು,ಏಟು ತಿನ್ನು
 9. ಹೊಯ್ದಾಡು,ಮುಗ್ಗರಿಸು
 10. ದಟ್ಟವಾಗು,ಸಂದಣಿಸು
 11. ಒದಗು,ಉಂಟಾಗು
 12. ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳು,ತಂಗು
 13. ನೆಗೆ,ಹಾರು
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತಾಗು&oldid=532816" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ