ಮುಟ್ಟು

 1. ಆಕೆಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ.

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಟ್ಟು

 1. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದರು; ಮುಟ್ಟಯಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಟ್ಟು

 1. ಮುಟ್ಟಲು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಟ್ಟು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಟ್ಟು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಟ್ಟು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಟ್ಟು

 1. ಮುಟ್ಟಿನ ಮನೆ; ಮುಟ್ಟಾದವಳು; ಮುಟ್ಟಲು; ಮುಟ್ಟಲೆ; ಮುಟ್ಟಾಗು; ಮುಟ್ಟಲೆಗೊಳ್ಳು

(ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಶಯದಿಂದ ಆಗುವ ರಕ್ತಶ್ರಾವ; ಪ್ರಾಯದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತೀಗಳೂ ಗರ್ಭ ನಿಂತು ಮಗು ಬೆಳೆಯಲು ತೆಳುವಾದ ಮಾಂಸದ ಚೀಲ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಋತು ಸಮಯದ ೮-೨೦ ರ ಮಧ್ಯದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಡವು(ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾಸಿವೆಕಾಳಿನ ಗಾತ್ರ?) ಬಂದು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗಂಡಿನ ವೀರ್ಯಾಣು ಪಡೆಯಲು ಕಾಯುವುದು. ಗಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಣು ಬರದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆದ ಮಾಂಸದ ತೆಳು ಗರ್ಭ ಚೀಲ ಕಳಚಿ ಯೋನಿಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ತಶ್ರಾವದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುವುದು. ಇದು ೨ ರಿಂದ ೭ದಿನ ಇರಬಹುದು. ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಿಗೆ ಮೂರುದಿನ ರಕ್ತಶ್ರಾವ ಅಗುವುದು. ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭನಿಲ್ಲುವ ವಿಫಲತೆಯೇ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಂಶವೃದ್ದಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.) [Menstruation]

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಟ್ಟು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಟ್ಟು

 1. ಕೆಲಸದ ಮುಟ್ಟುಗಳು; ಮನೆಮುಟ್ಟು; ಮರಮುಟ್ಟು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಟ್ಟು

 1. ಆಡುಮುಟ್ಟದ ಗಿಡ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಟ್ಟು

 1. ಸೋಕುವುದು,ಸ್ಪರ್ಶ
 2. ಹತ್ತಿರ,ಸಮೀಪ
 3. ಅಶುದ್ಧತೆ,ಮೈಲಿಗೆ
 4. ಹೆಂಗಸಿನ ರಜಸ್ಸು
 5. ಸಾಮಾನು,ಉಪಕರಣ
 6. ಉಪಯೋಗ,ಪ್ರಯೋಜನ
 7. ಸಮಾನ,ಸಾಟಿ
 8. ಅಡ್ಡಿ,ಪ್ರತಿಬಂಧ
 9. ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ
 10. ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಟ್ಟು

 1. ಸೋಕು,ಸ್ಪರ್ಶಿಸು
 2. ಸೇರು,ತಲುಪು
 3. ಹತ್ತಿರ ಬರು,ಸಮೀಪಿಸು
 4. ದೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದು,ಕೂಡು
 5. ಸ್ವೀಕರಿಸು,ಸೇವಿಸು
 6. ಸಂದಾಯವಾಗು,ಸಲ್ಲು
 7. ಅನುಭವಿಸು
 8. ಪಡೆ,ಹೊಂದು
 9. ಕಚ್ಚು,ಕಡಿ
 10. ತಿನ್ನು,ಮೇಯು
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮುಟ್ಟು&oldid=659269" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ