ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಣಿಯುವಿಕೆ

  1. ತಾಗು,ಬಾಗುವಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ