ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒದಗು

 1. ಸಹಾಯ ಮಾಡು,ನೆರವಾಗು,ಉಪಕಾರ ಮಾಡು
 2. ಸುಲಭಮಾಡು,ಸುಲಭಗೊಳಿಸು,ಅನುವಾಗು
 3. ಪ್ರಯೋಜನವಾಗು,ಸಹಾಯಕವಾಗು,ಉಪಯುಕ್ತವಾಗು,ಲಾಭಕರವಾಗು
  ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒದಗುವವನು ಅವನೊಬ್ಬನೇ
  ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒದಗು

 1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒದಗು

 1. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಒದಗುತ್ತದೆ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒದಗು

 1. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒದಗದ ವಸ್ತು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒದಗು

 1. ಒದಗಿದ ಹೂಗಿಡ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒದಗು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಒದಗು&oldid=532241" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ