ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆತ

 1. ಬಡಿತ,ಏಟು
  ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು; ತಂದೆಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಹುಡುಗ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ ; ಸಾಕಶ್ಟು ಹೊಡೆತಗಳೂ ಬಿದ್ದುವು
  ___________________
  ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆತ

 1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆತ

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆತ

 1. ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆತ

 1. ಮಿಂಚು ಹೊಡೆತ; ಕೆಟ್ಟ ಆಗುಹಗಳ ಹೊಡೆತ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆತ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆತ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆತ

 1. ಎದೆಗೂಡಿನ ಹೊಡೆತ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆತ

 1. ಹೊರಮಯ್ ಹೊಡೆತ ; ಒಳಹೊಡೆತ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹೊಡೆತ&oldid=656216" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ