ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಯ್ದಾಡು

  1. ಒದ್ದಾಡು,ಹೆಣಗಾಡು,ನವೆ
    ಒಂದು ಕತೆಯನ್ನಾದರೂ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊಯ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ