ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾರು

 1. ಲಂಘಿಸು,ನೆಗೆ,ದಾಟು,ಕುಪ್ಪಳಿಸು
 2. ಜಿಗಿ,ಎಗರು
  ಹಾರುಗುಪ್ಪೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾರು

 1. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾರು

 1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾರು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾರು

 1. ಹಾರಿಹೋಗು, ಹಾರಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾರು

 1. ಹಾರ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾರು

 1. ಕಿಡಿ ಹಾರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾರು

 1. ಪಾರ್
 2. ನೋಡು,ಅವಲೋಕಿಸು
 3. (ಸಮಯವನ್ನು)ಎದುರುನೋಡು,ನಿರೀಕ್ಷಿಸು
 4. ಬಯಸು,ಅಪೇಕ್ಷಿಸು
 5. ವಿಚಾರಮಾಡು,ಆಲೋಚಿಸು
 6. ಎಗರು,ಜಿಗಿ,ನೆಗೆ
 7. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸು,ಉಡ್ಡಾಣ ಮಾಡು
 8. ವೇಗವಾಗಿ ಮಿಡಿ,ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳು
 9. ಇಲ್ಲವಾಗು,ಕಳೆದುಹೋಗು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹಾರು&oldid=656140" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ