ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಗೆ

  1. ಹಾರು,ಲಂಘಿಸು,ದಾಟು,ಕುಪ್ಪಳಿಸು
  2. ಜಿಗಿ,ಎಗರು
    ನೆಗೆದು ಕೊಂಡುಬರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಗೆ

  1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಗೆ

  1. ನೆಗೆದೇಳು; ನೆಗೆದೋಡು; ನೆಗೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಗೆ

  1. ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೆಗೆದ ನೀರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಗೆ

  1. ಮೇಲಕ್ಕೇಳು,ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರು
    ನೆಗೆ ಯುವ ಕೆಂದೂಳಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಗೆ

  1. _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಗೆ

  1. ಹಾರುವಿಕೆ,ನೆಗೆತ,ಜಿಗಿತ
    _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಗೆ

  1. ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗು
  2. ಸೆಟೆದು ನಿಲ್ಲು,ನಿಗುರು
  3. ಎತ್ತರವಾಗು,ಉನ್ನತವಾಗು
  4. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತು,ಎತ್ತಿಹಿಡಿ
  5. ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು,ತಲೆದೋರು
  6. ಆವರಿಸು,ಹಬ್ಬು,ವ್ಯಾಪಿಸು
  7. ಚೆಲ್ಲು,ಸೂಸು,ಹರಡು
    __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ನೆಗೆ&oldid=532421" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ