ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಗೆ

 1. ಹಾರು,ಲಂಘಿಸು,ದಾಟು,ಕುಪ್ಪಳಿಸು
 2. ಜಿಗಿ,ಎಗರು
  ನೆಗೆದು ಕೊಂಡುಬರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಗೆ

 1. _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಗೆ

 1. ನೆಗೆದೇಳು; ನೆಗೆದೋಡು; ನೆಗೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಗೆ

 1. ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೆಗೆದ ನೀರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಗೆ

 1. ಮೇಲಕ್ಕೇಳು,ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರು
  ನೆಗೆ ಯುವ ಕೆಂದೂಳಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಗೆ

 1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಗೆ

 1. ಹಾರುವಿಕೆ,ನೆಗೆತ,ಜಿಗಿತ
  _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆಗೆ

 1. ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗು
 2. ಸೆಟೆದು ನಿಲ್ಲು,ನಿಗುರು
 3. ಎತ್ತರವಾಗು,ಉನ್ನತವಾಗು
 4. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತು,ಎತ್ತಿಹಿಡಿ
 5. ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು,ತಲೆದೋರು
 6. ಆವರಿಸು,ಹಬ್ಬು,ವ್ಯಾಪಿಸು
 7. ಚೆಲ್ಲು,ಸೂಸು,ಹರಡು
  __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ನೆಗೆ&oldid=532421" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ