ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಟು

  1. ನನಗೆ ನಾಟುವಂತೆ ಹೇಳಲು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ
    ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಟಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಟು

  1. ಅವರ ಮದ್ದು ನಾಟಲಿಲ್ಲ; ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾಟಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಟು

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಟು

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಟು

  1. ಅವನ ಕಾಲಿಗೊಂದು ಮುಳ್ಳು ನಾಟಿದೆ; ನಾಟು ನುಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಟು

  1. ನಾಟು ಕೋಲು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಟು

  1. ಕಾಲಿಗೆ ನಾಟಿದ ಮುಳ್ಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ನಾಟು&oldid=532519" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ