ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಟು

  1. ನನಗೆ ನಾಟುವಂತೆ ಹೇಳಲು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ
    ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಟಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಟು

  1. ಅವರ ಮದ್ದು ನಾಟಲಿಲ್ಲ; ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾಟಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಟು

  1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಟು

  1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಟು

  1. ಅವನ ಕಾಲಿಗೊಂದು ಮುಳ್ಳು ನಾಟಿದೆ; ನಾಟು ನುಡಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಟು

  1. ನಾಟು ಕೋಲು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಟು

  1. ಕಾಲಿಗೆ ನಾಟಿದ ಮುಳ್ಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ನಾಟು&oldid=532519" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ