ಬಾಧಕ

ಅಡ್ಡಿ

 1. ಭಂಗ, ತಡೆ, ರಸಭಂಗ
 2. ವಿಘ್ನ, ತೊಂದರೆ
 1. ಅಡ್ಡಿಮಾಡು; ಅಡ್ಡಿಹೇಳು, ಭಂಗ, ವಿಪರ್ಯಾಸ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿ

 1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿ

 1. ಅಡ್ಡಿಯಾಗು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿ

 1. _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿ

 1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿ

 1. ಅಡ್ಡಿಮಾಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿ

 1. ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿ

 1. ಆತನ ಅಡ್ಡಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿ

 1. ನನ್ನದೇನೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ; ನಾನೇನೂ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವು ದಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿ

 1. ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡು; ಅಡ್ಡಯಿಸು
 2. # ಅಡ್ಡಯಿಸುಹ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿ

 1. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿ

 1. ಅಡ್ಡಿಮಾಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಅಡ್ಡಿ&oldid=675644" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ