ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪೆಟ್ಟು ಹೊಂದು

  1. ತಾಗು,ಏಟು ತಿನ್ನು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ