ಮುಡಿ

 1. ಕಿರೀಟ,ಮುಕುಟ
  _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಡಿ

 1. ________________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಡಿ

 1. ಬಯ್ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಡಿ

 1. ಮುಡಿಗೊಳ್ಳು - ಮುಡಿಗೊಂಡ ಕೆಲಸ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಡಿ

 1. ಮುಡಿದ ಕಾಳಗ; ಮುಡಿಗೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಡಿ

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಡಿ

 1. ಅಡ್ಡಮುಡಿ ; ಪೆರ‍್ಮುಡಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಡಿ

 1. ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಮುಡಿದುಕೊಂಡಳು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಡಿ

 1. ಮುಡಿದ ಹೂ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಡಿ

 1. ತಲೆಗೂದಲು
 2. ಕಟ್ಟು,ಗಂಟು
 3. ತುರುಬು
 4. ತಲೆ,ಶಿರಸ್ಸು
 5. ಕಿರೀಟ,ಮಕುಟ
 6. ತುದಿ,ಶಿಖರ
 7. ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೆರಡು ಸೇರು ಧಾನ್ಯದ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ
 8. ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೆರಡು ಸೇರಿನ ಅಳತೆಯ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ಕಟ್ಟುವ ಹುಲ್ಲಿನ ಚೀಲ
 9. ಮೂಟೆ,ಹೇರು,ಹೊರೆ
 10. ಕೊನೆ,ಮುಕ್ತಾಯ
 11. ಬಳೆಯ ಆಕಾರದ ಒಂದು ರಕ್ಷಾ ಸಾಧನ
 12. ಒಗಟು,ಹದಿರು
 13. (ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ) ಚರಣದ ಕೊನೆಗೆ ನಿಂತು ಮುಕ್ತಾಯ ತರುವ ಅಕ್ಷರ
  _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಡಿ

 1. (ಹೂವುನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ)ಧರಿಸು,ಸೂಡು
 2. (ತಲೆಗೂದಲನ್ನು)ಗಂಟುಹಾಕು
 3. ಮುಗಿ,ತೀರು
 4. ನಿವಾರಣೆಯಾಗು,ಪರಿಹಾರವಾಗು
 5. ಇಲ್ಲವಾಗು,ನಾಶವಾಗು
 6. ಸಾಧ್ಯವಾಗು,ಶಕ್ಯವಾಗು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮುಡಿ&oldid=532573" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ