ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊನೆ

 1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊನೆ

 1. ಮುಕ್ತಾಯ,ಅಂತ್ಯ
  ಕೊನೆಗಾಣು; ಕೊಟ್ಟ ಕೊನೆ; ಕೊನೆಗಣ್ಣು; ಕೊನೆಮುಟ್ಟು; ಕೊನೆಗೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊನೆ

 1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊನೆ

 1. ಕೊನೆನಾಲಿಗೆ; ಮೊಲೆಯ ಕೊನೆ; ಕೊನೆಮುಳ್ಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊನೆ

 1. ನೆಲತೆರಳೆಯ ಕೊನೆ; ತೆಂಕುಕೊನೆ, ಬಡಗುಕೊನೆ - ಬಡಗುಕೊನೆಯ ಕರಡಿ ಚಳಿಗಾಲವಿಡೀ ಒರಗುತ್ತದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊನೆ

 1. ಕೊನೆಯ ನಿಲುಗಡೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊನೆ

 1. ಚಿಗುರು,ಹುಟ್ಟು,ಕುಡಿ
  ಕೊನೆದಾಡು; ಕೊನೆದ ಕೆಲಸ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊನೆ

 1. ತುದಿ,ಕಡೆ
  ಮರದ ಕೊನೆ; ತುರುಬಿನ ಕೊನೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊನೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊನೆ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊನೆ

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊನೆ

 1. ಕೊಂಬೆ,ರೆಂಬೆ
 2. ಬೇರು
 3. ಮೂಲೆ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊನೆ

 1. ಹೊಗಳು,ಸ್ತುತಿಸು,ಕೊಂಡಾಡು
 2. ಸಂತೋಷಿಸು,ಹರ್ಷಿಸು
 3. ಹೆಮ್ಮೆಪಡು,ಗರ್ವಿಸು
 4. ಪೂರ್ಣವಾಗು
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕೊನೆ&oldid=532139" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ