ಗಂಟು

  1. ಪೊಟ್ಟಣ,ಭಾಂಗಿ,ಕಟ್ಟು,ಪಿಂಡಿ,ಮೂಟೆ,ಸಿವುಡು,ಹೊರೆ
    ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  1. ______________

ಗಂಟು

  1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಂಟು

  1. _______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಂಟು

  1. ಗಂಟು ಕಟ್ಟು; ಗಂಟುಹಾಕು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಂಟು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಂಟು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಂಟು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಗಂಟು&oldid=654346" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ