ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಗಿ

 1. ಎರು,ನೆರವೇರು ,ನೆರಪು ,ಕೊನೆಗೊಳ್ಳು,ತುಂಬು
  ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಗಿ

 1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಗಿ

 1. ಮುಗಿದ ಗಡುವು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಗಿ

 1. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಗಿ

 1. ಊಟ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಗಿ

 1. ಯ್ಮುಗಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಗಿ

 1. ಮುಗಿದ ಹೂವಿನ ದಳಗಳು; ನಸು ಮುಗಿದ ರೆಪ್ಪೆಗಳು; ಕಯ್ಮುಗಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಗಿ

 1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮುಗಿ&oldid=532347" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ