ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇರು

 1. ________________
  ದಡ ಸೇರು ; ಸೇರಿರು; ಒಟ್ಟುಸೇರು
  ________________
  ________________
  ________________
  ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇರು

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇರು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇರು

 1. ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇರು

 1. ಸೇರ‍್ಪಡು; ಸೇರ‍್ಪಡೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇರು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇರು

 1. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು,ಜೊತೆಯಾಗು
  ಎರಡು ಕಾಲ್ಮಣೆ ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಸಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇರು

 1. ತಲುಪು,ಮುಟ್ಟು
 2. ಕೂಡು,ಬೆರೆ
 3. ನೆಲಸು,ನಿಲ್ಲು
 4. ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆ,ದಾಖಲಾಗು
 5. ಇಷ್ಟವಾಗು,ಪ್ರಿಯವಾಗು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸೇರು&oldid=531929" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ