ಪದಗಳಿಗೆ ಸಾಟಿಇಲ್ಲದ ಭಾವನೆ ಅರ್ಥ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಟಿ

  1. ಹೋಲಿಕೆ,ಒರೆ,ಪಾಸಟಿ,ಗೆತ್ತು,ದೊರೆ,ಓಪಾದಿ
    ಅವನಿಗೆ ಸಾಟಿ ಯಾರು ?

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಟಿ

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಟಿ

  1. ಸಾಟಿಮಾಡು; ಅವನಿಗೆ ಸಾಟಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಟಿ

  1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಟಿ

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಟಿ

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸಾಟಿ&oldid=671393" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ