ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ಹಣಪಡೆ; ಪಡಪು; ಅವನು ಪಡೆದ ಹಣ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. __________________
  ಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವಿದ್ದ ಪಡೆ
  __________________
  __________________
  __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ಹಗಲಿರುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪಡೆದ ಹಣ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಹುಡುಗರನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಆಕೆಗೆ ಬಡತನ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ಸೈನ್ಯ,ಬಲ
 2. ಗುಂಪು,ಸಮೂಹ
 3. ಸಂದು,ಬಿರುಕು
 4. ಹಾಸುಗಲ್ಲು,ಚಪ್ಪಡಿ
 5. ಒಂದು ಬಗೆಯ ಭೂಮಿ
  __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ಹೊಂದು,ತಾಳು
 2. ಗಳಿಸು,ಸಂಪಾದಿಸು
 3. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು,ಸ್ವೀಕರಿಸು
 4. ಹೆರು,ಹಡೆ
 5. ನಿರ್ಮಿಸು,ರಚಿಸು
 6. ಒದಗಿಸು,ದೊರಕಿಸು
 7. ಗೆಲ್ಲು,ಜಯಿಸು
 8. ಸಾಧ್ಯವಾಗು
  __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಡೆ

 1. ಮಿಂಬಲೆ ಪುಟದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು
  __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಪಡೆ&oldid=531926" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ