ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡು

 1. ಸಂಭೋಗಿಸು,ಕೇಯು,ಮೈಥುನ ಮಾಡು
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡು

 1. ಕೂಡುಬರಹ
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡು

 1. ಕೂಡಿಕ್ಕು; ಕೂಡಿಡು
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡು

 1. ಗ್ಗೂಡು
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡು

 1. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಬೇಡ
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡು

 1. ಕೂಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ; ತಿಳಿಸಕೂಡದ ನಾಚಿಕೆ
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡು

 1. ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳು
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡು

 1. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುವದು
  ವಿಮಾನ ಮೇಲೇರೆಲು ಅಣಿಯಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೂಡು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ.
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆಲೆ :- ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪದ ಲೋಕ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೂಡು

 1. ಒಂದಾಗು,ಸೇರು,ಬೆರೆ,ಜೊತೆಯಾಗು
 2. ಸಾಧ್ಯವಾಗು,ಉಂಟಾಗು
 3. ಸಂಭೋಗಿಸು,ರತಿಕ್ರೀಡೆಯಾಡು
 4. ಕೂಡಿಸು,ಸೇರಿಸು,ಜೊತೆಮಾಡು
 5. ಒಪ್ಪು,ಶೋಭಿಸು,ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗು
 6. ಹಾಕು,ಒಟ್ಟು
 7. ಇಡು
 8. ಬಂಧಿಸು,ಒಳಗೆ ಹಾಕು
 9. (ಗಣಿತ)ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಸು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕೂಡು&oldid=532151" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ