ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೆಲ್ಲು

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೆಲ್ಲು

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೆಲ್ಲು

 1. ಸೋಲಿಸು,ಜಯಿಸು,ಯಶಸ್ವಿಯಾಗು
  __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೆಲ್ಲು

 1. ಮರದ ಗೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸವರಲಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೆಲ್ಲು

 1. ಗೆದ್ದ ಎತ್ತು ಯಾರದು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೆಲ್ಲು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೆಲ್ಲು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೆಲ್ಲು

 1. ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೆಲ್ಲು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೆಲ್ಲು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗೆಲ್ಲು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಗೆಲ್ಲು&oldid=654429" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ