ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರ್ಮಿಸು

  1. (ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು)ಕಟ್ಟು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ