ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒದಗಿಸು

 1. ತಡೆ,ತೆಗೆ,ಪಡೆ,ಹೊಂದು,ಗಳಿಸು,ಆಗು,ಹವಣಿಸು,ಉಂಟಾಗು,ಬರು
  _____________________
  _____________________
  _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒದಗಿಸು

 1. ಊಟ ಒದಗಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒದಗಿಸು

 1. ಜಾಣ್ಮೆಯೊದಗಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒದಗಿಸು

 1. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒದಗಿಸು

 1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒದಗಿಸು

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒದಗಿಸು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒದಗಿಸು

 1. ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒದಗಿಸು

 1. ಹಡಗಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಯಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸು ; ತಿರು ಗಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಒದಗಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒದಗಿಸು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಒದಗಿಸು&oldid=532015" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ