ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡೆ

 1. ಅಂಕ,ಉಡಿ,ಊರು,ಮಡಿಲು
  ________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡೆ

 1. ________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡೆ

 1. ________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡೆ

 1. ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತೊಡೆವ ಸೊಡರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡೆ

 1. ಬೇರನ್ನು ತಳೆದು ಮಯ್ಗೆಲ್ಲ ತೊಡೆದುಕೊಂಡ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡೆ

 1. ಬರಹವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೊಡೆ

 1. ಲೇಪಿಸು,ಬಳಿ,ಸವರು
 2. ತೀಡು,ಸೋಕು
 3. ಒರಸು
 4. ಅಳಿಸು,ಉಜ್ಜಿ ತೆಗೆ
 5. ಗುಡಿಸು,ಉಡುಗು
 6. ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡು,ಶುಭ್ರಮಾಡು
 7. ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡು,ನಾಶಮಾಡು
 8. ಇಲ್ಲವಾಗು,ನಾಶವಾಗು
 9. ಪರಿಹರಿಸು,ನಿವಾರಿಸು
  ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ತೊಡೆ&oldid=654718" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ