ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪರಿಹರಿಸು

  1. (ಅಡಚಣೆ,ತೊಂದರೆ)ನಿವಾರಿಸು,ದಾಟು,ಬಗೆಹರಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. resolve, en: resolve
  2. negotiate, en: negotiate