ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರಸು

  1. ಕೋತಿ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದು ಆಡಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಒರಸಿತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರಸು

  1. ________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರಸು

  1. ಗೋಡೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒರಸಿತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರಸು

  1. ಚೆಲ್ಲಿದ ಹಾಲನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರಸಿ ತೆಗೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರಸು

  1. ಕೋತಿ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದು ಆಡಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಒರಸಿತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರಸು

  1. ಮರದ ಗೆಲ್ಲು ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒರಸಿತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒರಸು

  1. ಒದ್ದೆಯಾದ ನೆಲವನ್ನು ಒರಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಒರಸು&oldid=380631" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ