ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಡುಗು

 1. ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ನೆರೆ ಉಡುಗತೊಡಗಿದೆ
  ಉಡುಗಿದ ಕಾವು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಡುಗು

 1. ಮದವುಡುಗಿದ ಆನೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಡುಗು

 1. ಚಳಿಗೆ ಉಡುಗಿದ ಮಯ್

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಡುಗು

 1. ಆತನ ಅದಟೆಲ್ಲ ಉಡುಗಿಹೋಗಿದೆ
 2. ಅಣಕು, ಉಡಗು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಡುಗು

 1. ಕಸವನ್ನು ಉಡುಗಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿದಳು
 2. ಉಡಗು, ಉಡಿಗು, ಹುಡುಗು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಡುಗು

 1. ಸಿಡಿಯುಡುಗಿದ ಆನೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಡುಗು

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಉಡುಗು&oldid=564552" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ