ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಊರು

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಊರು

 1. ಹಳ್ಳಿ,ಗ್ರಾಮ,ಪುರ,ಸಣ್ಣ ಊರು
  ಊರಿನ ದಾರಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಊರು

 1. ಊರಿನ ನೀರು ಅವನಿಗೆ ಊರಿತು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಊರು

 1. ಯ್ಯೂರಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಎದ್ದ; ಗಿಡದ ಮೊಳಕೆಯನ್ನು ಅಗೆದು ಬೇರೊಂದು ಕಡೆ ಊರುತ್ತಾರೆ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಊರು

 1. ಊರುತ್ತಿರುವ ನೀರು; ಊಟೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಊರು

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಊರು

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಊರು

 1. ಕಾಲೂರು - ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲೂರಿ ನಿಂತರು; ತಳವೂರು ; ನೆಲೆಯೂರು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಊರು

 1. ಉಪ್ಪುನೀರಿನಲ್ಲಿ ಊರಲು ಹಾಕು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಊರು

 1. ಜೇನು ನೊಣ ಊರಿತು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಊರು

 1. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಊರಿದವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಊರು&oldid=661205" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ