ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಡಿ

 1. ಟೊಂಕ,ಸೊಂಟ,ನಡು,ನಿತಂಬ,ಕಟಿ,ಪೃಷ್ಠ
  ಉಡಿದಾರ; ಉಡಿ ಗಂಟೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಡಿ

 1. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆರು ಉಡಿ ಗೇರುಬೀಜ ಗೆದ್ದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಡಿ

 1. ಉಡಿತುಂಬು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಡಿ

 1. ಎರಡು ಮೂರು ಎಳೆಗಳನ್ನು ಉಡಿದು ಹಗ್ಗ ಮಾಡಿದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಡಿ

 1. ಉಡಿಲು; ಉಡಿನೂಲು; ಉಡಿಗೂಸು
 2. ಉಡ, ಉಡು, ಉಡೆ,

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಡಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಡಿ

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಡಿ

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಡಿ

 1. ಉಡಲು, ಉಡಿಲ್, ಉಡುಲು, ಉಡ್ಲು

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಉಡಿ&oldid=562344" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ