ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಿ

 1. ಹತ್ತಿರ,ಸಾಮೀಪ್ಯ
  ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆವು; ಬಳಿಹಿಡಿ; ಬಳಿಸಾರು ; ಚೆಲ್ಲಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಿದು ತೆಗೆ; ಕಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಿದು ಹೊರಹಾಕಿದ; ಬಳುವಳಿ; ಬಳಿಗೆ
  ____________________
  ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಿ

 1. ಎಣ್ಣೆ ಬಳಿದುಕೊಂಡ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಿ

 1. ವಂಶ,ಪೀಳಿಗೆ,ಕುಲ
  ಬಳಿಯರ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಿ

 1. ಬಳಿಯ ಬಳ್ಳಿಯ ಕುಡಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಿ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಿ

 1. ಪತ್ತಿರ,ಹತ್ತರ,ಹತ್ತಿರ,ಹತ್ತಿರು,ಹತ್ತಿರೆ,ಹತ್ತಿಲ,ಹತ್ರ,ಸಮೀಪ,ಮಗ್ಗುಲು,ಬದಿ
  ಬಳಿವಿಡಿ; ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಬಂದ ಮಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಿ

 1. ದಾರಿ,ಮಾರ್ಗ
  ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಿ

 1. ಲೇಪಿಸು,ಹಚ್ಚು,ಸವರು
  ಎಣ್ಣೆ ಬಳಿದುಕೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಿ

 1. ಗುಡಿಸು,ಉಡುಪು ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡು
  ಕೆಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಿದು ದೂರ ಎಸೆದಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಿ

 1. ಬಳಿತಪ್ಪು; ಬಳಿವಿಡು; ಬಳಿಹೋಕ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಿ

 1. ಬಳಿ ತಪ್ಪು; ಬಳಿಹಿಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಿ

 1. ಎಡೆ,ಸ್ಥಳ,ಪ್ರದೇಶ
 2. ಹಿಂಭಾಗ,ಹಿಂದುಗಡೆ
 3. (ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಒಯ್ಯುವ)ಆಳು,ಸೇವಕ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಳಿ

 1. ತೊಡೆ,ಒರೆಸು
 2. ಗೋರು,ಬಾಚು
 3. (ನೆಲವನ್ನು)ಸಾರಿಸು,ಒರೆಸು
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬಳಿ&oldid=532058" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ