ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದ

 1. ಹಾಡು,ಗೀತೆ,ಗೀತಿಕೆ,ಕೃತಿ
  ಒಂದು ಪದ ಹೇಳಿ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದ

 1. ಪದಗೊಳ್ಳು; ಪದಗುಡು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದ

 1. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿ,ಹಾಳತ
 2. ಅವಸ್ಥೆ,ನಿಲುವು,ಸ್ಥಿತಿ
 3. (ಸರಿಯಾದ)ಸಮಯ,ವೇಳೆ
 4. ರೀತಿ,ಕ್ರಮ
 5. ಆಹಾರವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ,ಪಕ್ವತೆ
 6. ಕಳಿತುದು,ಮಾಗಿದುದು
 7. ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ,ಚೂಪು,ಹರಿತ
 8. ತೇವ,ಆರ್ದ್ರತೆ
 9. ಸುರತದ್ರವ
 10. ದಯೆ,ಅನುಗ್ರಹ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದ

 1. ಅಡಿ,ಚರಣ,ಪಾದ
 2. ದಾಪು,ಹೆಜ್ಜೆ
 3. ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತು,ಪಾದದ ಜಾಡು
 4. ಹಾದಿ,ಮಾರ್ಗ
 5. ಕುರುಹು,ಸಂಕೇತ
 6. ಅಧಿಕಾರ,ಹುದ್ದೆ,ಸ್ಥಾನ
 7. ಜಾಗ,ಸ್ಥಳ
 8. ಮೋಕ್ಷ,ಸದ್ಗತಿ
 9. ಆಸ್ಪದ,ಅವಕಾಶ
 10. ವೇದಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ
 11. ಅಳತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ,ಮನೆದಾಯ
 12. (ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ)ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಹಿತವಾದ ಶಬ್ದ, ಮಾತು
 13. (ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ)ಗೀತ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ
 14. ಹಾಡು,ಗೀತೆ
 15. ಎರಡು ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಪದ&oldid=655000" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ