ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ

  1. ತೀವ್ರತೆ,ಕಟುತ್ವ,ಹರಿತ,ಮೊನಚು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ