ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲುವು

 1. ಈ ಮಕ್ಕಳ ನಿಲುವೆಲ್ಲಿದೆಯೊ ತಿಳಿಯದು; ಈ ಕೆಲಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವೇನು ?
  ___________________
  ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. will, en: will
 2. abode, en:abode
 3. attitude,en: attitude

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲುವು

 1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲುವು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲುವು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲುವು

 1. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವೇನು?

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲುವು

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲುವು

 1. ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ನಿಲುವು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲುವು

 1. ಸರಿತೂಕದ ನಿಲುವು ; ಅಲುಗದ ನಿಲುವು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲುವು

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲುವು

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲುವು

 1. ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನುನೋವು ಬಂದಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲುವು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲುವು

 1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲುವು

 1. ಇರುವಿಕೆ,ಸ್ಥಿತಿ,ಅವಸ್ಥೆ
 2. ಆಕಾರ,ಸ್ವರೂಪ
 3. ರೀತಿ,ಸ್ವಭಾವ
 4. ಘನತೆ,ಔನ್ನತ್ಯ
 5. ಅಭಿಪ್ರಾಯ,ಅಭಿಮತ,ಧೋರಣೆ
 6. (ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ)ಮರದ ಚೌಕಟ್ಟು
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ನಿಲುವು&oldid=532009" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ