ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾದಿ

 1. ರಸ್ತೆ,ದಾರಿ,ಬೀದಿ,ಪಥ,ಮಾರ್ಗ
  ಹಾದಿನಡೆ, ಹಾದಿ ನೋಡು, ಹಾದಿಹೋಕ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾದಿ

 1. ನೀರು ಹರಿಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾದಿ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾದಿ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾದಿ

 1. ಮಂದಿಯ ಹಾದಿ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾದಿ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾದಿ

 1. ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಾದಿ

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹಾದಿ&oldid=532498" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ