ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರ್ದ್ರತೆ

  1. ತೇವ,ಪಸೆ,ತಂಪು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ