ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರ್ದ್ರತೆ

  1. ತೇವ,ಪಸೆ,ತಂಪು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ