ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡಿ

 1. ಪಾದ
 2. ಕೆಳಭಾಗ,ಕಡೆಯ ಭಾಗ
 3. ಒಂದು ಅಡಿ
  ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಎರಗು; ಮುನ್ನಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡಿ

 1. ಅಡಿ ಒಡೆದ ಕೊಡ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡಿ

 1. ಮನೆಯ ಅಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡಿ

 1. ಅಡಿಯಿಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡಿ

 1. ಮನೆಯ ಅಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡಿ

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡಿ

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡಿ

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡಿ (ದೇ) ೧ ಹೆಜ್ಜೆ ೨ ಕಾಲು ೩ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಗುಲದ ಉದ್ದಳತೆ ೪ ಕೆಳಭಾಗ ೫ ರಹಸ್ಯ ೬ ಆಶ್ರಯ ೭ ಮೂಲಕಾರಣ ೮ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿ ೯ ಕಟ್ಟಡದ ಒಂದು ನಿವೇಶನ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಅಡಿ&oldid=653683" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ