ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲ್ಲು

 1. ತಡೆ,ವಿರಾಮ ಕೊಡು,ತಾಳು
  ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲ್ಲು

 1. ಮಳೆ ನಿಂತಿದೆ; ನಿಂತುಹೋಗು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲ್ಲು

 1. ಎದ್ದುನಿಲ್ಲು; ಅಶ್ಟು ಹೊತ್ತೂ ನಿಂತಿದ್ದ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲ್ಲು

 1. ಮಳೆ ನಿಂತಿದೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲ್ಲು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲ್ಲು

 1. ಚಲಿಸದಿರು,ನಡೆಯದಿರು
 2. ಕಾಲೂರಿ ಇರು,ಸ್ಥಿತವಾಗಿರು
 3. ಇರು,ಉಳಿ
 4. ಸ್ಥಿರವಾಗಿರು,ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸು
 5. ಕಾಯು,ಎದುರು ನೋಡು
 6. ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೇಳು
 7. ಸುಮ್ಮನಿರು,ತಟಸ್ಥನಾಗಿರು
 8. (ಮನಸ್ಸು)ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರು,ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರು
 9. ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಉಳಿದಿರು,ಬಾಳಿಕೆ ಬರು
 10. ತಂಗು,ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳು
 11. ಇಲ್ಲದಾಗು,ನಿಂತುಹೋಗು
 12. ಉಳಿ,ಮಿಗು,ಹೆಚ್ಚಾಗಿರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English: [[ ]], en:
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ನಿಲ್ಲು&oldid=187858" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ