ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೀಳು

 1. ಒಡೆ,ಕಡಿ
 2. ಬಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆ,ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡು
 3. ಚಕ್ಕೆಯೆತ್ತು,ಸಿಗುರೆಬ್ಬಿಸು
  ______________________
  _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೀಳು

 1. ಸೀಳುದಾರಿ; ಸೀಳೆಲುಬು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೀಳು

 1. ಸೀಳಾಗು; ಸೀಳಿದ ನಾಲಿಗೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೀಳು

 1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೀಳು

 1. ಸೀಳಿಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೀಳು

 1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೀಳು

 1. ಸೀಳಾಗು, ಸೀಳಿಹೋಗು - ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಹಲಿಗೆ ಸೀಳಿಹೋಯಿತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೀಳು

 1. ಎರಡಾಗಿ ಸೀಳಿದ ಕೋಲು; ಸೀಳುಗಾಯ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೀಳು

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೀಳು

 1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೀಳು

 1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೀಳು

 1. ತುಂಡು ಮಾಡು,ಹೋಳು ಮಾಡು
 2. (ಎರಡು ಪಾಲಾಗುವಂತೆ)ಸಿಗಿ
 3. ಬಗಿ,ತೋಡು
 4. ಹರಿ,ಹರಿದುಹಾಕು
 5. ಬಿರುಕು ಬಿಡಿಸು,ಬಿರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡು
 6. ಬಿರುಕು ಬಿಡು,ಬಿರಿ
 7. ತುಂಡಾಗು,ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗು
 8. ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸು,ಬೇರ್ಪಡಿಸು
  __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸೀಳು&oldid=532000" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ