ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಗು

 1. ಆತನು ತನ್ನ ಹೊಲವನ್ನು ಕೂಲಿಗಳಿಂದ ಚನ್ನಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಗು

 1. ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿ
  ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. continue, en:continue
 2. proceed, en:proceed

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಗು

 1. ಸಾಗುಮಾಡು; ಸಾಗುಬೀಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಗು

 1. ಸಾಗಬಡಿ - ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಸಾಗಬಡಿಯುತ್ತಾರೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಗು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಗು

 1. ಸಾಗುಬಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಗು

 1. ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ; ಸಾಗಹಾಕು; ಸಾಗಕಳುಹಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಗು

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಗು

 1. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗು,ಚಲಿಸು
 2. ನೆರವೇರು,ಜರುಗು
 3. ಆಗು
 4. (ಕಾಲ ಹಾದಿ)ಕಳೆ,ವ್ಯತೀತವಾಗು
 5. ಕಳೆದುಹೋಗು,ಇಲ್ಲವಾಗು
 6. ನಡೆ,ಪರಿಣಾಮ ಬೀರು
 7. ಪ್ರವಹಿಸು,ಹರಿ
 8. ಹಿಗ್ಗು,ವಿಸ್ತಾರವಾಗು
 9. ನೀಡು,ಚಾಚು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಗು

 1. ನಡವಳಿಕೆ,ನಡತೆ
 2. ವ್ಯವಸಾಯ,ಕೃಷಿ
 3. ವ್ಯವಸಾಯದ ಭೂಮಿ
 4. ಸಾಗುವಳಿಯ ಜಮೀನು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸಾಗು&oldid=532246" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ