ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಗ್ಗು

 1. ________________
  ಹಿಗ್ಗಣ್ಣು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English:
 1. dilate, en:dilate
 2. rejoice, en:rejoice

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಗ್ಗು

 1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English:
 1. elate, en:elate
 2. glee, en: glee

ಹಿಗ್ಗು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಗ್ಗು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಗ್ಗು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಗ್ಗು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಗ್ಗು

 1. ಹಿಗ್ಗಿಸು - ಉಳಿಯಿಂದ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿದ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಗ್ಗು

 1. ________________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 
ಹಿಗ್ಗು
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹಿಗ್ಗು&oldid=532040" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ