ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಾಚು

  1. ವಿಸ್ತರಿಸು,ಎಳೆ
    __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಾಚು

  1. ಒಂದು ಗೆಲ್ಲು ಬಲಗಡೆಗೆ ಚಾಚಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಾಚು

  1. ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಾಚು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಚಾಚು

  1. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿದ ಗೆಲ್ಲು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಚಾಚು&oldid=654490" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ