ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆ

 1. ಆನೆಯ ನಡೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆ

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆ

 1. _____________________
  ನಡೆಸಿಕೊಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆ

 1. ನಡೆ ನೋಡಿ ಕಲಿತವರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆ

 1. ಮದುವೆ ನಡೆಯಿತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆ

 1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆ

 1. ಚಲಿಸು
 2. ಮುಂದುವರಿ
 3. ತೆರಳು,ಹೊರಡು
 4. ತೊಲಗು,ದೂರಸರಿ
 5. ಆಚರಿಸು
 6. ನಡೆದುಕೊಳ್ಳು,ವರ್ತಿಸು,ವ್ಯವಹರಿಸು
 7. ಕೆಲಸಮಾಡು
 8. ಘಟಿಸು,ಜರುಗು
 9. ಈಡೇರು,ನೆರವೇರು
 10. ಚಲಾವಣೆಯಾಗು,ಬಳಕೆಯಾಗು
 11. ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗು,ಯಶಸ್ವಿಯಾಗು
  ನಡೆದಾಡು; ನಡೆದುಬರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆ

 1. ನಡಗೆ,ನಡೆಯುವಿಕೆ
 2. ನಡವಳಿಕೆ,ಆಚರಣೆ
 3. ಶೀಲ,ನಡತೆ
 4. ಪ್ರಗತಿ,ಮುನ್ನಡೆ
 5. ದಾರಿ,ಹಾದಿ
 6. ದನಕರು
 7. ಕಾಲ್ನಡೆ
 8. ನಡೆಮಡಿ
  __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅವ್ಯಯ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆ

 1. ಚೆನ್ನಾಗಿ,ವಿಶೇಷವಾಗಿ
  _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ನಡೆ&oldid=654844" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ