ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆ

 1. ಆನೆಯ ನಡೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆ

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆ

 1. _____________________
  ನಡೆಸಿಕೊಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆ

 1. ನಡೆ ನೋಡಿ ಕಲಿತವರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆ

 1. ಮದುವೆ ನಡೆಯಿತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆ

 1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆ

 1. ಚಲಿಸು
 2. ಮುಂದುವರಿ
 3. ತೆರಳು,ಹೊರಡು
 4. ತೊಲಗು,ದೂರಸರಿ
 5. ಆಚರಿಸು
 6. ನಡೆದುಕೊಳ್ಳು,ವರ್ತಿಸು,ವ್ಯವಹರಿಸು
 7. ಕೆಲಸಮಾಡು
 8. ಘಟಿಸು,ಜರುಗು
 9. ಈಡೇರು,ನೆರವೇರು
 10. ಚಲಾವಣೆಯಾಗು,ಬಳಕೆಯಾಗು
 11. ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗು,ಯಶಸ್ವಿಯಾಗು
  ನಡೆದಾಡು; ನಡೆದುಬರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆ

 1. ನಡಗೆ,ನಡೆಯುವಿಕೆ
 2. ನಡವಳಿಕೆ,ಆಚರಣೆ
 3. ಶೀಲ,ನಡತೆ
 4. ಪ್ರಗತಿ,ಮುನ್ನಡೆ
 5. ದಾರಿ,ಹಾದಿ
 6. ದನಕರು
 7. ಕಾಲ್ನಡೆ
 8. ನಡೆಮಡಿ
  __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅವ್ಯಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಡೆ

 1. ಚೆನ್ನಾಗಿ,ವಿಶೇಷವಾಗಿ
  _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ನಡೆ&oldid=654844" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ