ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. ನೀಗು, ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು, ಕಯ್ಬಿಡು, ತೊರೆ
  ಕಳಕೊಳ್ಳು; ಕಳೆದು ಹೋಗು
  ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. _________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. _________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. ಹೊತ್ತುಕಳೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. ಕಳೆದ ಚಿಲುಕ; ಗಳಿಯಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು - ಅವನು ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ; ಸಾಲಗಳೆ ; ಹೊತ್ತುಕಳೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. ಕೂದಲು ಕಳೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. ಹೊತ್ತುಕಳೆ ; ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. ಹತ್ತರಿಂದ ಎಂಟನ್ನು ಕಳೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. ಕಳೆಕೀಳು; ಕಳೆತೆಗೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. ಕಳೆವ್,ಖಳೆ,ಕಳಿ,ಸದೆ,ಸದಿ,ಸದೇವು,ಸೊದೆ,ಸತ್ತ,ಕಸ,ಹುಲ್ಲು,ಹೊಲ್ಸು,ಕಜವು,ಪಂತಿ,ಪಂಕ್ತಿ,ಕಲೆ,ಸೆತ್ತೆ,ಶೆತ್ತೆ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English: [[ ]], en:
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಳೆ&oldid=558300" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ