ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. ನೀಗು, ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು, ಕಯ್ಬಿಡು, ತೊರೆ
  ಕಳಕೊಳ್ಳು; ಕಳೆದು ಹೋಗು
  ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. _________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. _________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. ಹೊತ್ತುಕಳೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. ಕಳೆದ ಚಿಲುಕ; ಗಳಿಯಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು - ಅವನು ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ; ಸಾಲಗಳೆ ; ಹೊತ್ತುಕಳೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. ಕೂದಲು ಕಳೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. ಹೊತ್ತುಕಳೆ ; ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. ಹತ್ತರಿಂದ ಎಂಟನ್ನು ಕಳೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. ಕಳೆಕೀಳು; ಕಳೆತೆಗೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಳೆ

 1. ಕಳೆವ್,ಖಳೆ,ಕಳಿ,ಸದೆ,ಸದಿ,ಸದೇವು,ಸೊದೆ,ಸತ್ತ,ಕಸ,ಹುಲ್ಲು,ಹೊಲ್ಸು,ಕಜವು,ಪಂತಿ,ಪಂಕ್ತಿ,ಕಲೆ,ಸೆತ್ತೆ,ಶೆತ್ತೆ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English: [[ ]], en:
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಕಳೆ&oldid=558300" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ