ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುದುಡು

 1. ಸುಕ್ಕು,ಸುರುಟು,ಮುರುಟು,ಜುಣುಗು,ಮುದುರು
  ಮುದುಡಿದ ಹೂವಿನ ಎಸಳುಗಳು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುದುಡು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುದುಡು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುದುಡು

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುದುಡು

 1. ಸುಕ್ಕಾಗು,ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟು
  _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುದುಡು

 1. ಅಡಗು,ಹುದುಗಿಕೊಳ್ಳು
 2. ಮುರುಟಿಕೊಳ್ಳು,ಸುರುಟು
 3. ತಿರುಚಿಕೊಳ್ಳು,ಬಾಗು
 4. ಕುಗ್ಗು,ಕುಸಿ
 5. ಅಯಾಸಗೊಳ್ಳು,ಬಸವಳಿ
 6. ಮುದುಡೆಯಾಗು,ಮುದ್ದೆಯಾಗು
 7. ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು,ಹುದುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು
 8. ಮುದ್ದೆಮಾಡು,ಮುದುಡೆಗೊಳಿಸು
 9. ತಿರುಚು,ಮಡಿಸು
 10. ಅಳುಕು,ಹಿಂಜರಿ
 11. ನಿಗ್ರಹಿಸು,ನಿಯಂತ್ರಿಸು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English: [[ ]], en:

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುದುಡು

 1. ಬಾಗು,ಕೊಂಕು
 2. ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ,ಸಂಕೋಚಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English: [[ ]], en:
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಮುದುಡು&oldid=494429" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ